top of page

ĐIỂM MÙ TƯ DUY và NHỮNG HỆ LỤY

Lý trí - giúp chúng ta nhận thức và đưa ra quyết định hành động trước những sự kiện xảy ra trong cuộc sống, có những điểm mù mà tôi gọi là điểm mù tư duy. Chúng ta ai cũng có những điểm mù này ở những mức độ khác nhau.


Nếu bạn lái xe hơi thì bạn biết khi lái xe dù có 3 kiếng chiếu hậu, 2 bên ngoài và 1 bên trong nhưng có 2 góc trái và phải phía sau của xe bạn không thể nào thấy được qua các kiếng đó và đó thường gọi là 2 điểm mù. Phần nhiều tai nạn xe hơi liên quan đến 2 điểm mù này.


Bạn có bao giờ để ý là trong cuộc sống minh thường lập đi lập lại một số lầm lỗi khá giống nhau không? Thí dụ: Bạn từ bỏ công việc nhiều lần vì lý do khá giống nhau? Bạn cãi vã với người yêu thì cũng thường trên vài vấn đề lặp đi lạp lại? Bạn nổi giận mất kiểm soát khi gặp những vấn đề khá giống nhau? Bạn thường bị gạt trong những trường hợp khá giống nhau? Những người yêu mà bạn chia tay thường cũng vì những lý do khá giống nhau? Bạn có thể thường rất hào hứng và tỏ vẻ quyết tâm với dự án mới trong cuộc sống nhưng lại thường không hoàn tất chúng vì những lý do khá giống nhau? Tại sao vậy?


Trong tâm lý học hành vi thì tất cả những gì về con người của bạn (tính cách, hành vi, tư duy, …) có thể chia ra bốn góc với cái tên là Johari Window:

1) Những gì về con người của bạn mà bạn biết và những người xung quanh cũng biết (Góc mở hay phần nổi);

2) Những điều về bạn mà chỉ có bạn biết nhưng lại muốn che giấu không cho ai khác biết (Góc khuất);

3) Những điều về bạn mà những người chung quanh đều biết nhưng bạn thì lại không có ý thức gì về nó (Góc mù);

4) Những điều về bạn mà cả bạn và người xung quanh đều không biết (góc ẩn và đây cũng là góc tiềm năng mà bạn chưa khám phá).


Trong cuộc sống bạn muốn hướng đến việc mở rộng góc mở và ngày càng làm nhỏ đi góc khuất, góc mù và góc ẩn. Lúc ấy bạn có thể sống thật với con người của mình và quan hệ với mọi người xung quanh được thân thiết hơn.


Góc khuất là những cảm xúc, suy nghĩ, thiên vị, khao khát và kể cả những sự kiện xảy ra với bạn trong quá khứ mà bạn muốn dấu kín vì sợ nếu người ngoài biết có thể sẽ có những đánh giá không đúng về bạn hay sẽ chối bỏ bạn, v.v. Nếu góc khuất lớn sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống. Tuy thế nó không nguy hại đến phát triển sự nghiệp bằng góc mù vì bạn ý thức được những gì trong góc khuất.


Góc mù bao gồm những gì về bạn mà bạn không ý thức được trong khi ấy thì ai cũng thấy cả!


Thế góc mù từ đâu ra?