top of page

Tiêu chí tuyển nhân sự của Elon Musk

Bằng cấp không quan trọng. Quan trọng là bạn đã giải quyết được những thách thức gì trong cuộc đời của bạn.

(Elon Musk - Tỷ phú hàng đầu thế giới và là nhà sáng lập của Paypal, Tesla, SpaceX, ...)


Elon Musk với giá trị tài sản ròng hiện nay gần 100 tỷ USD, được ví như hình tượng Iron Man trong bộ phim cùng tên. Các công ty của ông hiện thống lĩnh thế giới về xe điện, internet vệ tinh, phi thuyền và hỏa tiển, .v.v... Một trong những doanh nhân và nhà phát minh vĩ đại của nhân loại hiện nay.


Khi trả lời phỏng vấn là các kỹ năng nào ông quan tâm khi tuyển dụng nhân sự, ông trả lời:


“What I’m really looking for is evidence of exceptional ability. Did they face really difficult problems and overcome them? And of course you want to make sure if there was some significant accomplishment, were they really responsible or was someone else more responsible. Usually, someone who really had to struggle with a problem, they really understand it and they don’t forget.”


(Tạm dịch: Những gì tôi thực sự tìm kiếm là bằng chứng về khả năng vượt trội của ứng viên. Họ đã đối diện với các khó khăn gì và họ đã vượt qua thế nào? Và dĩ nhiên là phải chắc chắn họ đã có những kết quả đáng kể, do chính họ chứ không phải ai khác. Thường thì những ai thực sự đối diện với khó khăn thì họ sẽ luôn nhớ đến nó và không bao giờ quên.)


Nhưng làm sao Elon biết được là một ứng viên đã thực sự có những giải pháp thông minh để vượt qua các khó khăn trong quá khứ?

Ông ta nói là ông sẽ đặt thêm các câu hỏi chi tiết với ứng viên để tìm hiểu thêm về việc này. Nghe về các thành tựu của ứng viên cũng thú vị, nhưng điều thực sự quan trọng hơn là tìm hiểu ứng viên đã gặp các khó khăn gì, họ đã vượt qua nó thế nào bằng các ý tướng gì và đạt được những kết quả ra sao.


Elon cho rằng bằng cấp đại học không quan trọng,

There is no need to even have a college degree…If you look at people like Bill Gates, Larry Ellison, or Steve Jobs, these guys didn’t graduate from college.”

(Tạm dịch: Không cần bằng cấp...Bill Gates, Larry Ellison hay Steve Jobs đâu có tốt nghiệp đại học.)


Elon quan trọng đến thái độ.

Bạn cần tìm người có thái độ tích cực và phù hợp. Khi gặp người đó thì bạn để ý cảm nhận cái yếu tố này. Nếu bạn không thích người đó thì bạn không nên tuyển. Những người bị đuổi khỏi hay rời khỏi các công ty của Elon thường là do không thể gắn bó hợp tác và có thái độ tiêu cực. Cho dù ứng viên rất thông minh nhưng thái độ hợp tác kém thì cũng không phù hợp.


Elon khi phỏng vấn thường tạo cơ hội cho ứng viên chứng minh các giá trị của mình: tại sao tôi lại tuyển bạn? tại sao bạn là người phù hợp để xây dựng và phát triển công ty tôi? tại sao tôi tin bạn?


Elon cũng thường có các câu hỏi 'hại não' khi phỏng vấn.

Ví dụ: Bạn đang đứn