top of page

BÀI TEST PHÁT HIỆN KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA MỖI CÁ NHÂN

Bài Test này được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, Canada và các quốc gia phát triển để giúp các bạn trẻ biết được khuynh hướng nghề nghiệp của mình. Nhiều người đã chọn sai trường, sai ngành, sai nghề vì không biết mình thực sự muốn gì dẫn đến việc mất đi thời gian và chi phí đáng tiếc. Chúng tôi tin tưởng bài Test này sẽ giúp các bạn trong việc hiểu hơn về mình để phát triển bản thân và sự nghiệp trong tương lai. Sau khi phân tích, kết quả sẽ được gửi qua email sớm nhất có thể.

35 CÂU HỎI KIỂM TRA
1. Do you like to work with numbers?
bottom of page