top of page
Đăng ký để được chuyên gia tư vấn miễn phí!

Đã được gửi!

Marselco Invest Limited

Marselco Invest Limited

Marselco Invest Limited là một nền tảng toàn cầu năng động, cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chủ yếu ở Trung Đông đang tìm cách đầu tư và có được quyền công dân hoặc thường trú tại một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có được kết quả tối ưu cho tất cả khách hàng bằng cách trước tiên xác định nhu cầu và yêu cầu của khách hàng và sau đó bằng cách sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của họ cùng với mạng lưới đối tác mở rộng của công ty.

Danh mục khách hàng của Marselco Invest Limited bao gồm các gia đình cực kỳ giàu có và các khách hàng có giá trị ròng cao đang tìm cách có được quyền công dân châu Âu hoặc thường trú hoặc chỉ để mua bất động sản trong Liên minh châu Âu.

 

https://www.marselco.com/

bottom of page