top of page
Đăng ký để được chuyên gia tư vấn miễn phí!

Đã được gửi!

GLOBAL IMMI SOLUTIONS

GLOBAL IMMI SOLUTIONS

Là một trung tâm tư vấn nhập cư tại Melbourne, Úc, chúng tôi tự hào với hàng trăm hồ sơ xin thị thực thành công đặc biệt làvisa 188C SIV cho một khách hàng Trung Quốc đầu năm 2013 ngay sau khi thị thực được chính phủ Úc ban hành vào tháng11/ 2012.

Hiểu rõ làm thế nào để thiết lập một đệ trình phức tạp một cách hợp lý và hợp pháp cho những yêu cầu về nguồn vốn dướicác chế độ chuyển đổi kinh tế kinh tế nhất định như Trung quốc và Việt Nam mà thường khó được chấp nhận ở phương Tây, chúng tôi đảm bảo tỷ lệ thành công 100% với hồ sơ thị thực kinh doanh 188 với những dịch vụ nhập cư Úc được thiết kế riêngtheo tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao.

Chào mừng bạn đến với nước Úc.

 

https://www.globalimmisolutions.com/

bottom of page