Tesla Giới Thiệu Một Mô Hình Kinh Doanh Chưa Từng Có Trước Đây

Các hãng xe ô tô nổi tiếng trên thế giới luôn tìm cách móc túi khách hàng bằng cách liên tục ra các dòng xe mới và để có được các tính năng mới này, khách hàng phải bỏ tiền ra mua xe mới. Ben cạnh đó, các hãng xe này cũng móc túi khách hàng thường xuyên bằng các dịch vụ bảo trì và phụ tùng. Tesla làm hoàn toàn ngược lại.