Tiểu bang Queensland thông báo tạm ngưng tiếp nhận toàn bộ các diện visa doanh nghiệp và nhà đầu tư

Đã cập nhật: 1 Th07 2020