Pháp luật Việt Nam cho phép công dân mang bao nhiêu quốc tịch?

Đã cập nhật: 27 Th08 2020

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trả lời:

Ông Nguyễn Thanh Hồng hỏi: Tôi là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại New Zealand. Tôi đã nộp hồ sơ và đang chờ xem xét được nhập quốc tịch New Zealand.