top of page

NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGHĨ GÌ?

Đã cập nhật: 1 thg 7, 2020

Chúng tôi tiến hành 1 cuộc khảo sát độc lập với hơn 200 nhà đầu tư (NĐT) bất động sản (BĐS) cá nhân, những người chi tiền cuối cùng để mua căn hộ, nhà, đất để ở hoặc để đầu tư - những người đóng vai trò quan trọng nhất trong thị trường BĐS, Và dưới đây là những suy nghĩ của họ về thị trường BĐS hiện nay - trích từ báo cáo khảo sát. (Phần 1)

(Quận 1 nhìn từ Thủ Thiêm)


Khảo sát được tiến hành với những người đã từng mua nhà, đất. Phương pháp khảo sát là phỏng vấn trực tiếp qua email, tin nhắn, điện thoại. Chúng tôi gửi câu hỏi cho những người thuộc đối tượng này và họ độc lập đưa ra các suy nghĩ, đánh giá của mình qua việc trả lời toàn bộ hay một phần các câu hỏi. Đội khảo sát là những người độc lập, không đại diện cho phía chủ dự án, chính quyền hay bất kỳ tổ chức nào (vd: tổ chức tín dụng, ngân hàng) có thể ảnh hưởng đến sự độc lập trả lời của đối tượng khảo sát. Dưới đây là tổng hợp các ý kiến trong nhóm đối tượng khảo sát. 

1/ Anh / Chị đã từng đầu tư mua nhà / đất?

  • Tất cả trả lời có.

2/ Anh / chị có ấn tượng tốt và xấu gì về hoạt động của chủ dự án / người bán hay bên môi giới?

  • Căn hộ: bất an về tiến độ bàn giao, tiến độ hoàn thành sở hữu, tổ chức quản lý, vận hành, cam kết của bên bán.

  • Đất: không thông tin rõ từ đầu về pháp lý, quyền sở hữu, các tranh chấp tiềm tàng.

3/ Anh / chị thấy những rủi ro trong đầu tư mua BĐS là gì?

  • Pháp lý dự án.

  • Tính chắc chắn của cam kết của chủ dự án, người bán.

  • Chi tiết các điều khoản mập mờ.

  • Tiến độ.

  • Pháp lý sở hữu.

  • Công tác vận hành, bão dưỡng.

  • Hạ tầng, kết nối các tiện ích xung quanh bị thổi phồng hay méo mó, nếu có cũng không đồng bộ như trong mô tả hay hình vẽ.


4/ Anh / chị đã từng gặp rủi r