top of page

Những căn nhà có giá dưới 100.000usd ở Mỹ

Đã cập nhật: 1 thg 7, 2020

Giá nhà bình quân ở San Francisco là 1,3tr usd, ở New York là khoảng 700.000usd, giá nhà trung bình trên toàn nước Mỹ là 220.000usd, ...dưới đây là 10 thành phố có giá nhà trung bình dưới 100.000usd ở Mỹ


Detroit, Michigan

Giá nhà trung bình: $42,800 Thu nhập bình quân hộ gia đình 1 năm: $27,838 / năm

(nhà ở Detroit)


Dayton, Ohio

Giá nhà trung bình: $66,500 Thu nhập bình quân hộ gia đình 1 năm: $30,128

(nhà ở Dayton)


Cleveland, Ohio

Giá nhà trung bình: $67,600 Thu nhập bình quân hộ gia đình 1 năm: $27,854