top of page

Chương trình định cư Canada cho lao động nông nghiệp và thực phẩm

Đã cập nhật: 1 thg 7, 2020

Đây là chương trình nhập cư được chờ đợi từ lâu sẽ mang lại cơ hội định cư cho lao động nước ngoài trong một số ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Đơn đăng ký hiện đang được thí điểm chấp nhận.

(hình nông trại ở Canada)


Các lao động Việt Nam có thể tham gia đăng ký chương trình này!

Thí điểm này nhằm giải quyết nhu cầu lao động của các chủ lao động Canada trong ngành chế biến thịt, sản xuất nấm và nhà kính và các ngành chăn nuôi. Những người có thị thực tạm thời đã ở Canada làm việc trong các lĩnh vực này sẽ có thể nộp đơn xin thường trú theo thí điểm mới.


Bộ Di dân (IRCC) sẽ kết nạp tới 2.750 người nộp đơn chính cộng với các thành viên gia đình của họ hàng năm trong ba năm tiếp theo theo thí điểm. Việc nộp hồ sơ đăng kí đang được chấp nhận từ nay đến ngày 14 tháng 5 năm 2023, theo thông cáo truyền thông của IRCC.


Các nhà tuyển dụng Canada trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp đã kêu gọi chính phủ liên bang giúp họ tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động mà họ cần để hoạt động. Ngày ra mắt dự kiến ​​thí điểm dự kiến ​​là vào cuối tháng 3 nhưng đã bị trì hoãn do đại dịch coronavirus toàn cầu. Nó mang lại một cơ hội cho người lao động nước ngoài tạm thời (TFWs) với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông sản được trở thành công dân.


Thí điểm nhập cư thực phẩm nông nghiệp không bao gồm tỉnh Quebec, nơi có hệ thống nhập cư riêng. Tuy nhiên, chủ lao động Quebec thuê lao động nước ngoài tạm thời không theo mùa có thể được hưởng lợi từ Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hai năm, là một phần của thí điểm, miễn là mã Công nhân phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) đủ điều kiện. Sau đó, họ có thể đăng ký lựa chọn vĩnh viễn từ Quebec thông qua Chương trình Trải nghiệm Quebec (PEQ).

(nhà máy chế biết thị tại Canada)