top of page

Những ngành nghề có nguy cơ bị loại ra khỏi danh sách định cư tay nghề Úc năm 2020

Mỗi năm, Bộ Việc làm, Kỹ năng, Doanh nghiệp nhỏ và Gia đình (Department of Employment, Skills, Small and Family Business) lại rà soát lại danh sách tay nghề định cư để có điều chỉnh phù hợp với nền kinh tế.  Đến tháng 3 năm 2020 tới, có đến 38 ngành nghề có thể bị ảnh hưởng: bị loại khỏi danh sách, đổi sang sang ngắn hạn hay bị áp salary caveat.

Bộ Việc làm, Kỹ năng, Doanh nghiệp nhỏ và Gia đình là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá thường xuyên Danh sách Nghề nghiệp có tay nghề ngắn hạn (Short-term Skilled Occupation List-STSOL), Danh sách Nghề nghiệp có tay nghề trung và dài hạn (Medium and Long-term Strategic Skills List-MLTSSL) và Danh sách Nghề nghiệp Khu vực (Regional Occupation List-ROL). Những danh sách nghề nghiệp này được sử dụng làm cơ sở đánh giá người lao động nhập cư có kỹ năng để đáp ứng nhu cầu lao động ngắn, trung và dài hạn, phục vụ sự phát triển của nền kinh tế Úc.


Hệ thống “Traffic Light” tiếp tục được sử dụng với một số ngành nghề được đề xuất loại bỏ ra khỏi danh sách, và một số ngành nghề khác được chuyển đổi giữa hai danh sách Ngắn Hạn và Trung và Dài hạn, cũng như danh sách Nghề nghiệp Khu vực.


Cụ thể, 38 ngành nghề trong danh sách định cư tay nghề có thể sẽ chịu ảnh hưởng trong đợt rà soát này. Trong đó bao gồm:


 • 11 ngành nghề có nguy cơ bị xóa khỏi danh sách

 • 17 ngành nghề có thể được xem xét chuyển sang dạng khác4 ngành nghề có cơ hội được đưa thêm vào danh sách

 • 6 ngành nghề có thể bị áp dụng salary caveat (người nộp đơn cho loại visa này phải thỏa mãn thêm điều kiện đạt mức lương tối thiểu AUD 65,000/năm)


Danh sách kèm theo những thay đổi chính thức dự tính sẽ được công bố vào tháng 3/2020.


I. 11 ngành nghề có nguy cơ bị loại khỏi danh sách

Careers CounsellorVehicle TrimmerBusiness Machine MechanicAnimal Attendants and Trainers necGardener (General)HairdresserWood MachinistMassage TherapistCommunity WorkerDiving Instructor (Open Water)Gymnastics Coach/Instructor


II. 17 ngành nghề có thể được chuyển sang nhóm khác

 1. Automotive Electrician: từ Medium & Long Term sang Short Term

 2. Motorcycle Mechanic: từ Medium & Long Term sang Short Term

 3. Locksmith: từ Medium & Long Term sang Short Term

 4. Painting Trades Worker: từ Medium & Long Term sang Short Term

 5. Glazier: từ Medium & Long Term sang Short Term

 6. Wall and Floor Tiler: từ Medium & Long Term sang Short Term

 7. Cabinetmaker: từ Medium & Long Term sang Short Term

 8. Post Office Manager: từ Regional sang Short Term

 9. Mechanical Engineering Draftperson: từ Regional sang Short Term

 10. Real Estate Representative: từ Regional sang Short Term

 11. Geologist: từ Short Term sang Regional

 12. Sales and Marketing Manager: từ Short Term sang Medium & Long Term

 13. ICT Project Manager (gồm Blockchain Planner/Manager): từ Short Term sang Medium & Long Term

 14. Information and Organisation Professionals nec (gồm Data Scientist): từ Short Term sang Medium & Long Term

 15. Insurance Loss Adjuster: từ Short Term sang Medium & Long Term

 16. Procurement Manager: từ Regional sang Medium & Long Term

 17. Ship’s Master: từ Regional sang Medium & Long Term