top of page

CDC chuẩn bị phân phối vaccine cho dân Mỹ từ 1/11