CÁC KHOẢN PHÍ, THUẾ KHI MUA NHÀ Ở MỸ

Đã cập nhật: 1 Th07 2020

Để giúp mọi người nắm bắt được để sắp xếp nguồn tài chính của mình tốt, chúng tôi xin nêu ra những loại thuế, phí cơ bản khi vay mua nhà, sở hữu nhà ở Mỹ.


I/ Các loại phí, thuế cố định m