top of page

Các công cụ hữu hiệu khởi nghiệp kinh doanh 1 mình từ nhà

Chúng tôi tập hợp các công cụ 4.0 được thế giới tin dùng, dễ sử dụng, miễn phí hoặc chi phí rất thấp và rất hiệu quả cho việc khởi nghiệp kinh doanh tại nhà. Các công cụ này bao gồm việc dễ dàng tạo lập website thương mại điện tử đẹp, thiết kế brochure & logo, gửi email, chạy quảng cáo, .v.v...

(hình: Getty Images)


- Tự xây dựng website riêng
- Tự thiết kế brochure đẹp
- Tự thiết kế logo
- Tận dụng Facebook (Fb) và các mạng xã hội (MXH) 
- Email marketing
- Phần cuối

I- Tự xây dựng website riêng


Ứng dụng đang được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới để thiết kế website chuyên nghiệp là Wix.com . Việc sử dụng Wix rất dễ dàng. Bạn chỉ cần vào Wix.com rồi đăng ký 1 tài khoản miễn phí, sau đó có thể chọn các mẫu website có sẵn và bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nội dung theo ý muốn của mình - việc này dễ như sử dụng power point hay words. Wix có rất nhiều công cụ giúp bạn xây dựng 1 webiste về thương mại điện tử (shop online) hoặc bất kỳ thể loại nào mà bạn mong muốn.


Các Lỗi bảo lãnh người phối ngẫu định cư Úc

II- Tự thiết kế brochure đẹp