Các công cụ hữu hiệu khởi nghiệp kinh doanh 1 mình từ nhà

Chúng tôi tập hợp các công cụ 4.0 được thế giới tin dùng, dễ sử dụng, miễn phí hoặc chi phí rất thấp và rất hiệu quả cho việc khởi nghiệp kinh doanh tại nhà. Các công cụ này bao gồm việc dễ dàng tạo lập website thương mại điện tử đẹp, thiết kế brochure & logo, gửi email, chạy quảng cáo, .v.v...