87 Tập đoàn Nhật Bản được tài trợ để rút khỏi Trung Quốc

TOKYO - Bộ Kinh tế - Thương mại & Công Nghiệp Nhật Bản hôm qua thứ Sáu đã tiết lộ nhóm các công ty Nhật Bản (NB) đầu tiên nhận được tài trợ của Chính phủ nước này để di dời nhà máy khỏi Trung Quốc (TQ) sang các quốc gia Đông Nam Á (ĐNA) hoặc về lại NB.