101 Các vấn đề PHẢI BIẾT khi đi XKLĐ Nhật Bản 2020

Đã cập nhật: 1 Th07 2020

12/03/2020


Nhật Bản đang là một trong những thị trường tiếp nhận tốt nhất đối với lao động Việt Nam, phần lớn đối tượng người lao động tham gia là lao động phổ thông, nghèo khó, nhận thức còn hạn chế.